آکادمی عالی والیبال پایه دکتر لاله پورمرادی

آموزش پایه والیبال دختران

از مبتدی تا سطح پیشرفته

شماره تماس : ۰۹۱۹۲۰۰۲۱۸۸